ארצות-הברית: ספקי גישה יאפשרו האזנות סתר, מהיום

אולי יעניין אותך גם

ביום שני חלף המועד האחרון שבו נדרשו ספקי גישת פס-רחב לאינטרנט וספקי שירותי קול על גבי תשתית האינטרנט (VoIP) מארצות-הברית, להוכיח שהם יכולים לאפשר האזנות סתר מטעם רשויות החוק. בשנת 2005 פרסמה רשות התקשרות הפדראלית, ה-FCCהוראה שבה דרשה מספקים המתחברים לרשת הטלפוניה הציבורית להתאים את המערכות שלהם כך שיעלו בקנה אחד עם חוק האזנות הסתר (CALEA). ההוראה קבעה כי יתאפשר לרשויות החוק לבצע האזנות סתר ללקוחות ספקי הגישה, בדומה ל-'האזנות מסורתיות' במערכות טלפוניה אחרות. הספקים נדרשו להציג כי התקינו מערכת המאפשרת האזנות סתר, או לחילופין כי שכרו חברה חיצונית בכדי שתבצע זאת. ספקים שלא מילאו אחר הוראות אלו עלולים למצוא עצמם נתונים לסנקציות משפטיות כדי לאכוף עליהם את ההוראה. מקור: Washington Post (דורש הרשמה).