עקרונות פס"ד בורוכוב הוחלו על הפרת זכויות יוצרים

אולי יעניין אותך גם

בית משפט השלום בתל-אביב קבע כי כאשר בעל אתר האינטרנט לא ידע על הפרת זכויות היוצרים המתבצעת באתר, וכאשר נודע לו על כך, הסיר את הפרסום המפר סמוך להודעה, אין מקום להטיל עליו אחריות לאותה הפרה. פסק הדין ניתן בתביעה שהגיש המגזין "על השולחן" נגד רשת אורט, בטענה שזכויות היוצרים של המגזין הופרו כאשר מתכונים שהתפרסמו בו הועתקו לפורומים של אורט.

בפסיקתו החיל בית המשפט את עקרונות פסה"ד בנושא בורוכוב נ' פורן, שנקבעו ביחס להוצאת לשון הרע בפורומים, גם גם על הפרת זכויות יוצרים. באותו עניין נפסק מבחן משולש כתנאי להטלת אחריות על ספק, שלא הסיר חומר פוגע ממחשביו: ידיעה בפועל - רק אם הנפגע פנה, התריע ודרש להסיר את החומר הפוגע ייחשב הספק כאילו ידע על קיומו של החומר הפוגע; ודאות לפגיעה - רק אם הפירסום פוגע ואסור באופן חד-משמעי וניכר על פניו יישא הספק בחבות אם נמנע ממחיקת החומר הפוגע; יכולת המניעה - הספק יהיה אחראי רק עד כמה שיוכל, במאמץ סביר, למנוע את הפגיעה.

עם החלת העקרונות הללו גם על הפרת זכויות יוצרים פסקה השופטת אביגיל כהן מבית משפט השלום בתל-אביב כי יכול זה שנפגע מהפרת זכויות היוצרים, להגיש תביעה נגד הגולש באתר האינטרנט שהפר את זכויותיו, כך שתוצאת אי הטלת האחריות על בעל האתר, לא מותירה אותו בפני שוקת שבורה. את רשת אורט ייצגו בתביעה עוה"ד יוני אגמון והילה צ'רני-מורן (א 064045/04 "על השולחן" מרכז גסטרונומי בע"מ נ' אורט ישראל).