Microsoft Goes Open Source?

לא, אבל הכותרת של המאמר הזה ב- PC World מוצלחת מכדי שנוותר עליה. המאמר מתאר אפשרות לתחילתה של אהמממ... קירבה.... בין MS לעולם הקוד הפתוח. מתברר ש- MS עומדת לשחרר קוד מקור (המלא או החלקי) של SilverLight, תוסף לדפדפן המאפשר למפתחים להציע תוכן אינטראקטיבי עשיר ווידאו. הטכנולוגיה מיועדת להתחרות ב- Flash של Adobe ולנצל את היכולות הגרפיות המשופרות של ויסטה. לא נמסרו פרטים איזה חלקים מהקוד של הטכנולוגיה ישוחררו ומחלקת יחסי הציבור של MS סירבה להתייחס לידיעה.