למי שייכים שמות המתחם של המהנדסים?

בורר מטעם הארגון העולמי לקניין רוחני (WIPO) דחה בקשה להעברה של שמות המתחם engineer.biz ו-engineer.info. המתלוננת מפעילה שירות לאיתור עובדים בתחום ההנדסה, המיועד לעובדים ולמעבידים כאחד, תחת שם המתחם engineer.net. המשיבה רכשה את שמות המתחם שבמחלוקת במהלך שנת 2002 והציבה בהם קישורים מסחריים רבים לאתרים העוסקים בתחום ההנדסה, ובין היתר לאתרים העוסקים במשרות בתחום זה. הבורר קבע כי המתלוננת לא הציגה כל ראיה לפיה המשיבה בחרה את שם המתחם, תוך שהיא מודעת למתלוננת, אתריה, עסקיה ו/או מתוך כוונה לנצל את המוניטין שלה. במיוחד אמורים הדברים שעה שמדובר בשם מתחם שהוא מילה מילונית יומיומית. להחלטה המלאה.