השופט לוונג': לא לקבל לקוחות חדשים

נאסר על Vonage לקלוט לקוחות חדשים כל עוד היא מפרה את הפטנט של וריזון. כך הורה שופט בית המשפט הפדראלי, קלוד הילטון, לאחר שחבר מושבעים מצא לפני כחודש ששירותי ה-VoIP של וונג' מפרים פטנטים של וריזון. הוא כינה את הצו - הפתרון ההוגן היחיד (פתרון אחר היה אוסר על וונג' כליל להפעיל את שירותי הטלפוניה שלה). פרקליטה של וונג' מחה. הוא השווה את הצו - לפי הדיווח של CNET Nes.com - באוזני השופט (!) למוות מחוסר חמצן לעומת מוות מכדור בראש. נראה שוונג' חוששת ששיעור נטישת הלקוחות אצלה, 2.5 אחוזים לחודש, יגרום בצירוף הצו לכך שהחברה תגווע.

עדכון (7.4.2007): בית המשפט הפדראלי לערעורים בוושינגטון הורה לעכב את החלטת השופט הילטון. משמעות הצו היא שוונג' רשאית לעת עתה להמשיך לגייס לקוחות חדשים. מקור:  BetaNews