EMI תמכור מוסיקה לא מוגנת DRM באיי-טיונז

אולי יעניין אותך גם

בעוד פדרציית התקליטים הישראלית דורשת לחוקק סעיפי DRM בחוק זכויות יוצרים החדש בארץ, בעולם אעפס מתחילים לוותר בפועל על הגנות דיגיטליות: EMI ואפל הודיעו היום ש-EMI תתחיל למכור ב-iTUnes קטעי מוסיקה לא מוגנים במחיר 1.29$. הקטעים יקודדו באיכות גבוהה מזו של קטעים מוגנים & קטעים מוגנים יוצעו גם הם במחיר הרגיל. המהפכה כפולה - זו פעם ראשונה נשברת מסגרת המחיר האחיד באפל + זו פעם ראשונה שאחד המייג'ורס מציעה את הרפרטואר שלו בלי הגנה. מחיר אלבום מלא בקידוד החדש והבלתי-מוגן יישאר בלא שינוי וכך גם מחיר קטעי וידאו לא מוגנים. מקור: Ars Technica.