פורסמה טיוטה שלישית של הרישיון הציבורי הכללי

שמונה חודשים לאחר פירסום הטיוטה השניה של GPL v. 3, פירסמה אתמול ה-FSF את הטיוטה העדכנית של הרישיון. האירגון הודיע שעוד טיוטה אחת צפויה בהמשך התהליך, האורך זמן ממושך מכפי שצפו תחילה ומעיד על מורכבות הרישיון. בין השינויים בגירסה החדשה - סעיף שנולד בעליל לאחר עסקת נובל-מייקרוסופט ומיועד לסכל עסקאות כאלה בעתיד: סעיף 11 לרישיון אוסר להפיץ תוכנה GPLית אם המפיץ התקשר בהסכם עם צד שלישי שלפיו ישלם תמלוגים המבוססים על הפצת התוכנה והצד השלישי יעניק רישיון לשימוש בפטנטים שבה. עוד שינויים - מי שהפרו את הרישיון בפעם הראשונה יזכו למחילה אם יתקנו את ההפרה תוך 30 יום (נו, שוין, "יזכו למחילה" הוא לא המונח המשפטי. הרישיון משתמש בשפה פורמלית יותר כמובן); יצרנים המספקים את התוכנה במוצרי צריכה חייבים לספק ביחד איתה לא רק את קוד-המקור אלא גם הוראות התקנה (המממ... יצרני מוצרי EMBEDED או טלפונים סלולריים שמריצים תוכנות קוד פתוח לא יאהבו הוראה זו). לפרטים נוספים - בהודעה לעתונות של ה-FSF.