ארצות-הברית: שירותי VoIP כפופים להסדרה פדראלית בלבד

בית המשפט הפדראלי לערעורים (8th Circuit) נתן תוקף להחלטת נציבות התקשרות הפדראלית (FCC) משנת 2004, שקבעה כי חברות הטלפוניה האינטרנטיות, דוגמת Vonage, יהיו פטורות מכל רגולציה ו/או פיקוח מדינתיים באשר לשירותים שהן מציעות והתעריפים שהן גובות עבור שירותים אלו. כמדווח במדור זה, החלטת ה-FCC חסמה את נסיונותיהן של מדינות ארצות-הברית ובראשן מיניסוטה להסדיר את עולם ה-VoIP, בעיקר כדי לגבות ממנו מסים. ההחלטה קבעה כי טלפוניית אינטרנט תהא כפופה להסדרה פדראלית בלבד. ההחלטה גם פוטרת את החברות הנ"ל מהצורך לקבל אישור מדינתי באשר לכל שירות שהן מבקשות להשיק בתחום הנ"ל. להחלטת בית המשפט לערעורים. מקור: רויטרס.