ICANN ביטלה ההסכם עם הרשם RegisterFly

אולי יעניין אותך גם

בהמשך למדווח במדור זה, הודיע התאגיד להקצאת שמות מתחם וכתובות אינטרנט (ICANN) על ביטול הסכם ההסמכה לרשם שמות המתחם RegisterFly. בהצהרה שפרסם הארגון, נמסר כי נשלח מכתב ביטול לרשם הסורר, לפיו נמסר לו על סיום זכותו להמשיך ולנהל רישום והעברה של שמות מתחם וכי עליו לחדול מפעולות אלו בתוך 15 ימים. כזכור, האשים ICANN את הרשם בסירוב מכוון לאפשר לו לערוך ביקורת על פעילותו, בהתאם להסדרים המפורשים בהסכם ההסמכה של הרשם מול הארגון. הרשם נדרש לאפשר למבקר מטעם ICANN להעתיק את נתוני הרישום ממאגר המידע שמנוהל על-ידו, אך סרב. מקור: The Register.