ארצות-הברית: תחנות הרדיו המקוונת חוששות לקיומן

אולי יעניין אותך גם

תחנות רדיו מקוונות מזהירות כי ייאלצו להפסיק את פעילותן, במידה וימומש הגידול הצפוי בשיעור התמלוגים אותן הן משלמות תמורת השמעת מוזיקה ברשת (Webcasting). האזהרה מגיעה מספר ימים לאחר החלטת ה-Copyright Royalty Board עליה דיווחנו במדור זה. ה-Board הוא גוף פדראלי הקובע את גובה התמלוגים המשולמים בארצות-הברית ליוצרים, בגין רשיונות הניתנים מכוח חוק זכויות היוצרים. ההחלטה כוללת העלאה בשיעור התמלוגים אותו יצטרך לשלם בעל רישיון להשמעת מוזיקה מקוונת. מדובר בהעלאה של יותר ממאה אחוזים, המתפרשת על פני תקופה של חמש שנים, עד לגובה של 0.19 סנט להשמעת יצירה בתבנית Streaming בשנת 2010. גם ספקים של שירותי מוזיקה אינטראקטיביים דוגמת פנדורה, מסרו שהעלאת שיעור התמלוגים עלולה להוות פגיעה קשה עבורן ואף לסכן את המשך פעילותן. מקור: BBC.