אירופה: מיקרוסופט העניקה רישיון קוד ראשון

תחת איום בקנס יומי בגובה מיליוני אירו בשל הפרת חוקי ההגבלים העסקיים ביבשת, הודיעה מיקרסופט כי חתמה על הסכם שימוש בקוד שלה עם חברת Quest, וזאת בהתאם להחלטת הנציבות האירופאית משנת 2004. כמדווח במדור זה, בתחילת החודש התריאה הנציבות בפני החברה שאם זו לא תיישם את החלטת הנציבות לעיל, יוטל עליה קנס בסך 3 מיליון אירו ליום. MS מסרה שהענקת הרישיון ל-Quest מהווה חלק חשוב ממאמציה למלא אחר דרישות הנציבות וכי הסכמת Quest מהווה הוכחה לכך שהסדר התגמולים הכלול ברשיון (5.25% מההכנסות) סביר בעינייה ומכאן ש-MS לא מנצלת לרעה את כוחה. הרישיון מקנה ל-Quest גישה לפרוטוקולים של תקשורת, בהם משתמשת מערכת ההפעלה 'חלונות' לשליטה על שרתים האחראים לביצוע משימות קבוצתיות שונות, כמו הדפסת ושיתוף מסמכים. הרישיון, שנחתם ביום בו הוציאה הנציבות את ההתראה, לא משחרר את החברה מן הצורך להשיב לנציבות עד סוף החודש. מקור: Washington Post (דורש הרשמה).