מהלומה לוונג': מפרה פטנטים של וריזון. ,תשלם פיצוי

Vonage חברת ה-VoIP האמריקאית, מפרה שלושה פטנטים של Verizon והיא תשלם לה פיצויים בסך של 58 מיליון דולר + 5.5% מהכנסותיה העתידיות. כך פסק חבר מושבעים פדראלי. הסכום נמוך מתביעותיה של וריזון שהסתכמו ב- 197 מיליון דולר, אולם הפסיקה עלולה להתגלות כמזיקה ביותר לעסקיה של וונג' אם וריזון תזכה לקבל צו מניעה להפסקת ההפרות, צו שאותו הזדרזה לבקש לאחר פסק הדין. הדיון בצו נקבע לסוף החודש. וריזון טענה בתביעה להפרת שבעה פטנטים שעוסקים בפונקציונאליות של שירותי טלפוניה באינטרנט. מקור: BetaNews.