אירופה: החלטה עשויה לפתוח השוק להימורים מקוונים

בית המשפט האירופי הגבוה לצדק אסר על הרשויות באיטליה לתבוע מפעילי הימורים הפועלים ממדינות אירופאיות אחרות. ההחלטה התקבלה בברכה על ידי חברות הרואות בה אבן דרך במאבקן לפתיחת שוק ההימורים האירופי לתחרות מול המונופלים המדינתיים (מפעילי לוטו שונים). מפעילים של אתרי הימורים מקוונים, השתמשו ברשיונות ממדינה אירופאית אחת בכדי לפעול במדינות שכנות, בהסתמך על הטענה שחוקי השוק האירופי המאוחד מתירים זאת (אחת מהמטרות המוצהרות של האיחוד האירופי היא יצירת שוק אחד לסחורות ושירותים). עם זאת, מדינות שונות, כמו צרפת וגרמניה, ניסו לחסום את פעילות ההימורים הנ"ל בכדי להגן על המונופלים המדינתיים. חשוב לצייין שההחלטה מתייחסת להימורי ספורט בלבד, ואינה מתירה באופן מפורש לבעלי רישיון להפעלת אתרי הימורים במדינה אחת, לפעול ללא חשש במדינות אחרות. כל זאת מתרחש על רקע שינויים מרחיקי לכת שעוברת תעשיית ההימורים המקוונת, לאור הקשחה של המדיניות בארצות-הברית, אשר לאחרונה אסרה על העברת תשלומים מאזרחיה לאתרי הימורים. מקור: ניו-יורק טיימס (דורש הרשמה).