(עוד) אזהרה ל-MS מהנציבות האירופית

נציבות האיחוד האירופי התריעה בפני מיקרוסופט על כך שהחברה ממשיכה לנצל לרעה את כוחה המונופוליסטי. בהודעה לעיתונות שפורסמה ב-1.3.2007 נאמר כי מייקרוסופט ממשיכה לפעול בניגוד להחלטה קודמת של הנציבות משנת 2004. אז נקבע כי החברה ניצלה את מעמדה הכמעט-מונופוליסטי בשוק מערכות ההפעלה למחשבים אישיים, וזאת בניגוד להוראות אמנת האיחוד האירופי, וכי נהגה לתמחר את מוצריה באופן בלתי סביר. הנציבות הטילה אז על החברה קנס בסך חצי מיליארד אירו, והורתה לה להעביר למתחריה את ממשקי ההתחברות למערכת ההפעלה וכן להציע מערכת הפעלה שאינה כוללת את נגן המדיה המובנה של מערכת חלונות. משנת 2005 הגישה החברה 1500 עמודים לנציבות עם טיעונים שונים אשר נדחו על ידי הנציבות בנימוק שאינם מבוססים. עתה הוקצו לה ארבעה שבועות להשיב לאזהרה, ולאחריהם תוכל הנציבות להטיל עליה קנס יומי בגין אי מילוי אחר הוראות ההחלטה משנת 2004. מקור: EU.