ICANN הולכת לקראת מאבק משפטי באחד מרשמיה

אולי יעניין אותך גם

התאגיד להקצאת שמות מתחם וכתובות אינטרנט (ICANN) ניצב בפני מאבק משפטי מול רשם שמות המתחם הסרבן Registerfly. במכתב ששלחו ב"כ של התאגיד, מאשים ICANN את הרשם בסירוב מכוון לאפשר לו לערוך ביקורת על פעילות הרשם. יצויין כי הרשם מחוייב לאפשר לתאגיד לבצע את הביקורת, הואיל והנושא הוסדר במפורש בהסכם ההסמכה של הרשם מול ICANN. כל שנדרש הרשם, הוא לאפשר למבקר מטעם ICANN להעתיק את נתוני הרישום ממאגר המידע שמנהל הרשם. לאור הסירוב, הודיעה ICANN כי בכוונתה להגיש תביעה כנגד הרשם בבית משפט פדראלי, עוד השבוע. מקור: The Register.