שמות-מתחם: למי שייכת הנוצה במגבעת?

אולי יעניין אותך גם

פאנל בוררים מטעם הארגון העולמי לקניין רוחני (WIPO) דחה את בקשתה של ג'אנט סיידווטר להעביר לרשותה את שם המתחם Featherinyourcap.com. המבקשת נוהגת לייצר, לשווק ולמכור דברי לבוש, כובעים ותכשיטים תחת סימן המסחר הרשום "FEATHER IN YOUR CAP". המשיבה, חברת Worldwide Media, עוסקת במכירת שמות-מתחם ורשומים על-שמה עשרות אלפי שמות כאלו. פאנל הבוררים קבע כי שם המתחם שבמחלוקת זהה, או דומה עד כדי הטעיה, לסימן המסחר הרשום על-שם המבקשת. למרות זאת, דחה הפאנל את הבקשה, הואיל וסבר כי לא התקיים חוסר תום-לב מצד המשיבה שעה שרשמה שם מתחם המהווה ביטוי מקובל ויומיומי בשפה האנגלית. הפאנל קבע כי גם לו הייתה המשיבה עורכת חיפוש, על-מנת לבדוק שהדומיין שרשמה לא פוגע בזכויות צדדים שלישיים - לא הייתה מצליחה למצוא את סימן המסחר של המבקשת, הואיל וזה נרשם רק חודשיים לאחר מועד רישום שם המתחם. להחלטה המלאה.