אסטוניה: בחירות לפרלמנט באמצעות הרשת

אזרחי המדינה הבלטית שברשותם מחשב, קורא כרטיסים ותעודת זהות דיגיטלית, יוכלו להצביע בבחירות לפרלמנט באמצעות רשת האינטרנט. הבחירות לפרלמנט הן שלב מקדים לפני הבחירות הכלליות, האמורות להתקיים בתחילת חודש מרץ השנה. מערכת ההצבעה האלקטרונית נוסתה במהלך הבחירות האזוריות בשנת 2005, אם כי בהיקף מצומצם יותר. לאחרונה, נבדקה מערכת הבחירות המקוונת (e-voting) במסגרת ניסוי, בו נתבקשו המשתתפים לבחור ב'מלך היער' מבין 10 מועמדים, ביניהם: אייל, צבי וחזיר. מומחים משערים כי בין 20,000 - 40,000 מבין כמיליון המצביעים הרשומים ישתמשו ברשת לצורך ההצבעה. מקור: Ynet.