ישראל: אתרים ממשלתיים יותאמו לכל הדפדפנים

משרד האוצר יחייב את ספקי התוכנה המתקשרים עמו להתאים את אתרי הממשלה הרשמיים לנגישות ולתקנים. הדברים נמסרו על-ידי בועז דולב, מנהל פרויקט תהיל"ה, במסגרת דיון בועדת המדע של הכנסת שעסק בנושא תאימות אתרי האינטרנט לתקנים הרלבנטיים. הישיבה גם עסקה בקושי לגלוש לאתרי ממשלה רשמיים, בדפדפנים שאינם Internet Explorer. הוסכם שיש לבצע התאמה של האתרים לגלישה בדפדפנים אחרים, בכדי לאפשר חופש הבחירה ונגישות לכלל הגולשים. מקור: Ynet.