ישראל: פרסום פרוטוקלים עירוניים באינטרנט אושר בקריאה טרומית

הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק פרסום פרוטוקלים באינטרנט (תיקוני חקיקה) התשס"ו-2006. ההצעה, שהונחה על שולחן הכנסת ה-17 על ידי ח"כ יואל חסון, התקבלה ברוב של 23 תומכים ונמנע אחד. כיום רשויות מקומיות אינן מחוייבות לפרסם את הפרוטוקלים של ישיבות המועצה באינטנרט. כך גם לגבי הוועדות המקומיות לתכנון ובניה. לפי הצעת החוק, תחול חובה על רשויות מקומיות ובתוך כך גם על וועדות מקומיות לתכנון ובניה, לפרסם באינטנרט את פרוטוקולי ישיבותיהן. מטרת ההצעה, כפי שעולה מדברי ההסבר, היא לשתף את הציבור בקבלת החלטות ולעודד "את השקיפות והמינהל התקין ברשויות המקומיות". מקור: עדכוני אתר כהן רימון כהן