ישראל: למי שייך Skype.co.il?

איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) הוא הגוף המנהל את מרשם שמות המתחם תחת הסיומת הלאומית של ישראל (il.). בין היתר, מפעיל האיגוד שירות יישוב מחלוקת חלופי, המיועד ליתן מענה מהיר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות מתחם תחת הסיומת לעיל ובהתאם לכללי רישום שמות המתחם הנוהגים באיגוד. לאחרונה ניתנה החלטת פאנל בוררים מטעם האיגוד בנוגע להקצאת שם המתחם skype.co.il, שנרשם על-ידי מר גל ולריוס.

העתירה הוגשה על-ידי החברות Skype Technologies SA ו-Skype Ltd, המחזיקות בזכויות לתוכנת הטלפוניה הידועה בטכנולוגית ה-VoIP. בין היתר, טענו העותרות כי הן מחזיקות בסימן מסחר רשום במילה "SKYPE", המוכר היטב בכל העולם. עוד טענו העותרות, כי המשיב (ולריוס) הוא גזלן שמות מתחם הנוהג לרשום דומיינים המפרים זכויות של צדדים שלישיים. המשיב לא הגיש תגובה לעתירה.

פאנל הבוררים קבע כי העותרות עמדו בתנאי המבחן המשולש הקבוע הכללים האחידים ליישוב סכסוכים: א. שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה, לסימן מסחר או שירות שלעותרות הזכויות בו; ב. למחזיק בשם המתחם אין זכויות או אינטרס לגיטימי ביחס לשם המתחם; ג. המחזיק רשם ומשתמש בשם המתחם בחוסר תום לב. בהתאם לכך, הורה הפאנל לבטל את הקצאת שם המתחם למחזיק ולהעבירו לעותרות. באתר האיגוד ניתן למצוא תמצית של ההחלטה וכן את ההחלטה המלאה (באנגלית).

גילוי נאות: משרד רביה ושות' מייצג את איגוד האינטרנט הישראלי.