ישראל: ציתות לדואר אלקטרוני מחייב צו האזנת סתר

אולי יעניין אותך גם

"דואר חשמלי" של הלמו מדווח על החלטתו החשובה והתקדימית של השופט חאלד כבוב מבית המשפט המחוזי בתל-אביב, לפיה נדרשות רשויות החקירה לקבל צו האזנת סתר על-מנת לצותת לתכתובת דואר אלקטרוני ולא צו חיפוש רגיל. בית המשפט קבע כי "ההליך המתאים והראוי להעתקת דוא"ל על ידי המשטרה - הן הודעות הדוא"ל שהיו מצויות בשרת ספק שרות האינטרנט בעת הוצאת צו החיפוש, והן הודעות הדוא"ל העתידיות - הוא צו המתיר האזנת סתר".

כפי שדווח בהרחבה במדור זה, ההחלטה ניתנה במסגרת 'פרשת הסוס הטרויאני' וקבעה כי הראיות שהשיגה התביעה נגד החוקרים הפרטיים נאשמי הפרשה, תוך שימוש בצו חיפוש לחומר מחשב - פסולות וכי אין לקבלן לתיק בית המשפט לאור הוראות חוק האזנת סתר. הרקע להחלטה הוא החקירה הסמויה שנוהלה נגד החוקרים הפרטיים, במסגרתה הוצאו צווי חיפוש לתכתובת הדוא"ל של החשודים. צו החיפוש נמסר לספקית שירותי האינטרנט של החשודים והיא נדרשה למסור למשטרה את תכתובות הדואר האלקטרוני הנמצאות על שרתיה וכן הודעות שישלחו לחשודים בעתיד. בית המשפט קיבל את עמדת החוקרים וקבע כי העתקת הודעות דואר אלקטרוני משרתי ספקיות האינטרנט היא בגדר "האזנה לשיחה" שטרם הגיעה ליעדה ולכן נדרש צו האזנת סתר מנשיא בית המשפט המחוזי או סגנו על-מנת לאשר את הציתות [פ 40206/05 מדינת ישראל נ' אליעזר פילוסוף ואח'].