פורסמה מדיניות משרד התקשורת לשירותי VOB

בשעה טובה ומוצלחת פירסם משרד התקשורת את מדיניות ההסדרה והרישוי לשירותי טלפונייה בפס רחב (VOB - Voice Over Broadband). למעלה משנתיים עברו מאז פרסם המשרד לראשונה את בקשתו לקבלת התייחסות לטיוטת המדיניות. מאז נערכו מספר שימועים ומאבקים לגבי המדיניות הרצויה. בתמצית כוללת המדיניות את ההוראות הבאות:

  • שירותי טלפוניית "מחשב אל מחשב" כדוגמת ICQ ו - MSN פטורים מחובת רישוי.
  • שירותי VOB המאפשרים למנוי להתקשר למנויים ברשת פנים ארצית רגילה (של בזק, או הוט) יחויבו ברישיון ויהיו כפופים לכל ההוראות החלות על מפעיל פנים ארצי ייחודי, לרבות גישה לשירותי חירום (100, 101 ו - 102) וסיוע לכוחות הביטחון.
  • תעריף השלמת שיחה ("קישור גומלין") ברשת של ספק VOB יהיה זהה לתעריף החל על השלמת שיחה ברשת בזק רגילה (של בזק והוט).
  • שירות VOB הוא יישום המסופק על תשתית פס רחב, בדומה לשירותי גישה לאינטרנט. לכן לא יהיה תשלום נוסף עבור השימוש בתשתית, מעבר למה שמנוי משלם עבור שירות גישה רחבת פס.
  • קבוצת "בזק" (לרבות פלאפון, בזק בינל' ויס) לא תוכל לספק שירותי VOB, עד שנתח השוק של חברת בזק בתחום הטלפונייה הפנים ארצית הנייחת במיגזר לקוחות מסוים (עסקי או פרטי) פחת ל - 85%. עם זאת, המשרד ישקול להעניק לחברת יס רישיון לאחר שנה, אם מעמדה התחרותי יורע.
  • ספקי שירותי שיחות בינל' ב - VOB יהיו כפופים לרישיון מפעיל בינלאומי ולא יחויבו בתשלום קישור גומלין.
  • מדיניות ההסדרה איננה כוללת לפי שעה הסדרה של שירותי VOB באמצעות רשת גישה רחבת פס של מפעיל סלולרי.
  • תיבחן בקרוב האפשרות למתן שירות "Naked ADSL" - כלומר לרכוש חיבור לפס רחב של חברת בזק, ללא צורך ברכישת קו טלפון.