המדינה רוצה להלאים את החתימות האלקטרוניות?

תזכיר חוק שפורסם ביום חמישי, 25.1.07, על ידי משרד המשפטים, מבקש לתקן את חוק חתימה אלקטרונית כך שיותר למדינה לשמש כגורם מאשר (certificate authority). גורם מאשר על פי החוק הוא מי שמנפיק תעודות אלקטרוניות המאשרות כי אמצעי אימות חתימה מסוים הוא של אדם מסוים. התזכיר מסביר שהתיקון נדרש, בין השאר, לקראת פרוייקט תעודת הזהות החכמה. יחד עם זה, התיקון לחוק עומד בניגוד להבטחה שנתנה המדינה בעת חקיקת החוק לועדת המשנה של הכנסת בראשות ח"כ מיכאל איתן, ולפיה המדינה לא תשמש כ-CA אלא תשאיר פעילות זאת למגזר הפרטי. בישראל פועלים כיום שני גורמים מאשרים - החברות סקיורנט וקומסיין - שתגובתם לתזכיר התבקשה. בתוך כך התמנה בשבוע שעבר עו"ד עמית אשכנזי לרשם הגורמים המאשרים במקומו של עו"ד דרור ארם שפרש מתפקידו בתחילת החודש. אשכנזי משמש בשלב זה במינוי לשישה חודשים. גילוי נאות: משרד רביה משמש כיועץ משפטי לחב' סקיורנט.