ארצות-הברית: ה-FCC והנייטרליות של הרשת

ה-FCC, הלא היא נציבות התקשורת הפדראלית, הסכימה לאשר את מיזוג חברות הטלקומיוניקציה ('טלקום') הגדול ביותר עד כה. האישור למיזוג של AT&T ו-BellSouth לענק של 85 מיליארד דולר, יינתן בכפוף למספר תנאים שהציעו שתי החברות לקבל על עצמן בנוגע להבטחת 'הנייטראליות של הרשת' ("Net Neutrality").

ה-FCC פירסמה כבר בשנת 2005 נייר עמדה ובו נקבעו ארבעה עקרונות למדיניות 'הנייטראליות של הרשת': מתן אפשרות לצרכנים לקבל גישה לתוכן חוקי לפי בחירתם, להפעיל אפליקציות לפי בחירתם, לחבר מכשירים חוקיים שלא ייפגעו ברשת, ולאפשר להם בחירה של ספקי שירות. הגדרה מקובלת אך רחבה יותר של של מונח זה היא: רשת מידע ללא אפליה על רקע שימוש בטכנולוגיות שונות להתחברות לרשת או ברוחב הפס ואיכותו.

ה-FCC לא פרסמה את האישור, אך התנאים שהחברות קיבלו על עצמן כן פורסמו. הן מתחייבות שלא למכור לשום ספק שירות, תוכן או אפליקציה כל שירות המפלה, המעדיף או פוגם באיכות של תשדורות שישודרו על גבי תשתית הפס הרחב שלהן, וזאת על בסיס מקור התשדורת, הבעלות עליו או הפצתו. תנאים אלו מפורטים בהרבה מאלו שעליהן הוסכם במיזוגי ענק קודמים.

כעת גוברים הסיכויים שהקונגרס החדש, הדמוקרטי ברובו, יקדם חקיקה שתחזק את הנייטראליות של הרשת. חקיקה כזו תמנע מחברות הטלקום להציע שירותים באיכות שונה ובתמחור שונה לספקי שירות לאינטרנט. לעומת זאת טוענים המתנגדים לנייטרליות של הרשת, כי אין צורך בהתערבות של הרגולטור, וכי יש לתת לכוחות השוק להסדיר את הנושא. טענה נוספת הנשמעת מצידם היא כי קביעת תנאים לקיומה של הנייטראליות ייפגעו בתמריץ לפריסת רשתות פס רחב חדשות. יצא אם כן שהמיזוג שעל הפרק, נתן לתומכי הנייטראליות הזדמנות לקדם את הנושא לפני שהרגולטור דן במיזוג הענק. מקור: Duanemorris.com