הכנסת: שנתיים מאסר על הטרדת קטינים ברשת

אולי יעניין אותך גם

הכנסת אישרה אתמול בקריאה שניה ושלישית הצעת חוק להטיל שנתיים מאסר על מי שמטריד מינית קטינים באמצעות האינטרנט. ההצעה שכותרתה "הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס' 4)(הטרדה של קטין שטרם מלאו לו 14 שנים)" מהווה תיקון לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998. לפי הנוסח שאושר, ניתן יהיה להטיל שנתיים מאסר על בגיר שהציע הצעות בעלות אופי מיני לקטינים שטרם מלאו להם 14 שנה. עוד קובע התיקון כי מעשי המטריד ייחשבו להטרדה מינית גם אם לא התקיימו יחסים מיוחדים בין המטריד לקטין (כגון יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול). ההתייחסות לאינטרנט אינה בגוף ההצעה אלא בדברי ההסבר לה "הצעת החוק נועדה להרחיב את ההגנה הקבועה היום בחוק על קטינים שטרם מלאו להם 14 שנה מפני הטרדות מיניות שאליהן הם עלולים להיות חשופים במצבים שונים, ובהם תקשורת באמצעות האינטרנט." ד"ר יצחק קדמן, מנכ"ל המועצה לשלום הילד אשר יזמה את הצעת החוק, צוטט באתר עיתון "הארץ" אומר כי "יידע כל סוטה מין שאפילו אם הוא לא מתכוון לבצע עבירה ורק לשוחח בצ'אט, ברגע שהוא מציע משהו מיני לקטינים הוא עובר על החוק."