לאן נעלם פסק-דין מאתר העליון?

הלמו מדווח בדואר חשמלי על כך שפסק-דין של השופט אליקים רובינשטיין, המותח ביקורת על נוהגן של מזכירויות בתי-המשפט לשלוח החלטות בפקס מבלי לוודא טלפונית את קבלתם כנדרש בתקנות סדר-הדין האזרחי - נעלם מאתר בית המשפט. חיפוש עצמאי שערכנו באתר ביהמ"ש העליון [שבת בבוקר, 6.1.2007] גילה שתי החלטות ביניים בתיק (אחת מהן מתקנת טעות סופר בפסק-הדין) אבל, אעפס, פסק-הדין המלא אכן לא נמצא בו. פסק-הדין, מדווח גלובס, קובע שמשלוח בפקס בלי וידוא קבלה אינו נחשב ל"המצאה" כדין מפני שהתקנות דורשות בפשטות לוודא את קבלתו. פסק-הדין עצמו מתפרסם באתרים למידע משפטי, כדוגמת אתר נבו, אבל לא באתר הרשמי של בית המשפט העליון. מוזר.