משרד התקשורת אישר את השימוש ב - RFID

ועדת התדרים במשרד התקשורת אישרה את השימוש בתדרים 915-917 מגה הרץ למטרות אזרחיות. בכך סללה את הדרך לשימוש בטכנולוגיית RFID. הטכנולוגיה מיושמת באמצעות תגים אלקטרוניים זעירים, המשובצעים בחפצים, באריזות ואף מושתלים בבני אדם. כל תג מכיל קוד ייחודי, המשגר אות בתדרי רדיו. האות נקלט על ידי סורקים מתאימים - בין בקרבה של מספר מטרים, כאשר התגים הם ללא מקור מתח עצמאי (תגים פאסיביים) ובין במרחק רב כשלתגים מקור מתח משלהם (תגים אקטיביים). ב - RFID נעשה בעולם שימוש לצרכים רבים, כמו ניהול מלאי, כאמצעי אבטחה נוספים בדרכונים ועוד. השימוש בטכנולוגיה הזו מעורר חשש כבד לפגיעה בפרטיות בשל היכולת לעקוב אחר התנהגות בני אדם בעזרתה. בהודעת משרד התקשורת לא נמצאה התייחסות לבעיה זו. מקור: Ynet