קנדה: חוק נגד פרסום אתרי הימורים

פרובינציית אונטאריו שבקנדה מצטרפת למסע נגד הימורים באינטרנט. בחוק שפורסם בימים אלה הוטל איסור על פרסום אתרי אינטרנט העוסקים בהימורים. החוק עבר שינויים רבים במהלך חקיקתו. בנוסחו הסופי החוק חל רק על פרסומים שמקורם בקנדה, או שמיועדים בעיקרו לתושבי אונטאריו. כך, הלכה למעשה, מרבית אתרי ההימורים לא ייפגעו כלל מהחוק. מקור: MichaelGeist.ca