בריטניה: התאמת דיני הקנין הרוחני לעולם הדיגיטלי - המסקנות

אולי יעניין אותך גם

אלה מסקנותיו העיקריות של דו"ח Gowers שבדק את התאמת דיני הקנין הרוחני בבריטניה לעולם הדיגיטלי ושמו התפרסם בעיקר מפני ששלל את הארכת תקופת ההגנה על רשומות קול -

טובין מזויפים ופיראטיות מזיקים לתעשיות היצירתיות בבריטניה ומסכנים משרות בתעשיה זו. הדו"ח ממליץ –
  • להבטיח שקיימת מערכת מרתיעה של פיצויים בתביעות קנין רוחני אזרחיות במטרה להרתיע מפרים
  • להשוות את הקנסות על הפרות זכויות יוצרים בעולם הפיסי ובעולם הדיגיטלי. בכך תבוטל האנומליה הקיימת בלא הצדקה שהפרות בעולם הדיגיטלי כרוכות בקנסות פחותים לעומת אלה של העולם הפיסי. במיוחד חשוב הדבר בהתחשב בעובדה שהפרות כה רבות מבוצעות בעולם הדיגיטלי.
  • לספק ל-Trading Standards את הסמכות והחובה לאכוף הפרות של זכויות קנין רוחני. באופן זה ניתן יהיה למנוע מכירת טובין מפרים כדוגמת תקליטורים מזויפים באמצעות סוכנויות ברחבי המדינה.
השגה והגנה על זכויות קנין רוחני בבריטניה היא יקרה. ההוצאות מאמירות עוד יותר כשנדרשת הגנה בינלאומית על הזכויות. הן מכבידות על עסקים, ועל עסקים קטנים-בינוניים בפרט. הדו"ח ממליץ לנקוט צעדים לריסון והפחתה של הוצאות אלה. בין השאר הוא קורא ליצור מסלול מהיר לליטיגציה של נושאי קנין רוחני: אגרות מוגבלות, גילוי מסמכים מוגבל וזמן קצוב יחולו על תביעות כאלה ויצמצמו את הוצאותיהן.

זכויות מאוזנות וגמישות צריכות לאפשר לצרכן להשתמש בחומרים בדרכים שאינן מזיקות לאינטרסים של בעלי זכויות ואשר יבטיחו את אמון האזרחים במערכת. הן יאפשרו למוסדות תרבות לשמר את המורשת הבריטית ויסייעו למכוני מחקר לקדם את הידע באמצעות שימוש ברעיונותיהם המוגנים של אחרים. הדו"ח ממליץ אפוא –
  • להציע לקהילה האירופאית סעיף 'יצירות מיותמות' שיקל על יוצרים להשתמש מחדש בחומרים מוגני-זכויות יוצרים שלא ניתן לאתר את מחברם ובכך לאפשר שחרורן של יצירות שקודם לכן היו חסומות.
  • לחוקק חריג מוגבל להעתקה פרטית שיאפשר לצרכנים לבצע format shifting – לדוגמה, להעביר מוסיקה מהתקליטורים שלהם לנגני MP3.
  • להבהיר את חריג המחקר בחקיקה הבריטית כדי לאפשר ניצול יצירות מוגנות לצרכיו
  • לאפשר לספריות לבצע העתקה ו-format shifting בעותקי מקור של יצירות מאורכבות כדי למנוע מנכסי תרבות יקרי ערך להידרדר בעת שהם מוסיפים להתקיים בפורמטים שעבר זמנם.