ארצות-הברית: כללים לגילוי מסמכים אלקטרוניים

אולי יעניין אותך גם

חברות אמריקאיות ידרשו להקדיש מחשבה באשר לאופן בו הן משמרות מידע אלקטרוני, כגון תכתובת דואר-אלקטרוני, מסרים מידיים ומסמכים דיגיטליים אחרים הנוצרים במהלך העבודה השוטפת, וזאת לצורך הליכים משפטיים עתידיים. תקנות חדשות בעניין זה נכנסו לתוקפן ב-1.12.2007 כתיקון ללכללי הפרוצדורה האזרחית הנוהגים בבתי המשפט הפדרליים (Federal Rules of Civil Procedure). הכללים אושרו בחודש אפריל על-ידי הזרוע האדמיניסטרטיבית של בית-המשפט העליון לאחר בדיקה שנמשכה חמש שנים וחלים על גופים המעורבים בהליכי בית-משפט. הם דורשים כי חברות וגופים אחרים הנוטלים חלק בליטיגציה פדרלית ימציאו מידע שנשמר באופן אלקטרוני, כחלק מהליכי גילוי המסמכים בשלב המקדמי של המשפט. בתי המשפט הפדרליים והמדינתיים בארצות-הברית דורשים את המצאתו של מידע אלקטרוני כאמור במידה הולכת וגוברת בתקופה האחרונה. חריג לכלל מאפשר להימנע מהמצאת מסמכים שאבדו בשל פעולה  שגרתית ובתום-לב של מערכות אלקטרוניות (דוגמה לכך יכולה להימצא במדיניות אירגונית לשימור מידע, שתתיר השמדת מסמכים אלקטרוניים בנסיבות מתאימות). מקור: SiliconValley.com.