איגוד האינטרנט הישראלי מסמיך רשמי שמות מתחם

אולי יעניין אותך גם

החל מהיום מקבל איגוד האינטרנט הישראלי בקשות מגופים המעוניינים לפעול כרשמי שמות מתחם בסיומת של ישראל (il). הרשמים שיוסמכו יוכלו לבצע רישומים של שמות מתחם באמצעות ממשק גישה שיאפשר להם לבצע פעולות כדוגמת רישום שמות מתחם חדשים, עדכון ומחיקת שמות מתחם וכיו"ב. הגשת בקשות ההסמכה מתאפשרת בעקבות סיום הליך קבלת ההערות מהציבור ועיבודן וגיבוש סופי של מערך הרישום החדש של האיגוד. על מגישי הבקשות לעמוד בתנאים טכנולוגיים ואחרים שנקבעו על ידי האיגוד, לחתום על הסכם הסמכה ולקבל אישור מהאיגוד בטרם יהפכו לרשמים מוסמכים.איגוד האינטרנט הישראלי הוא ארגון ללא מטרת רווח המוסמך לנהל את מרשם שמות המתחם של ישראל בסיומת il. גילוי נאות: רביה ושות' משמשים יועצים משפטיים לאיגוד. מקור: isoc.org.il