אנגליה: עימות בנושא גישה לשירותי חירום ב - VoIP

איגוד ספקי טלפוניית האינטרנט באנגליה (ITSPA) מתריע על כך שרשות התקשורת (OFCOM) מבקשת להחיל על שירותי VoIP המספקים גישה לשירותי חירום, מגבלות רגולטוריות זהות לאלה המוטלות על ספקי טלפוניה רגילים. כללי ההסדרה של OFCOM אינם מחייבים ספקי VoIP לספק גישה לשירותי חירום, אך לטענת ITSPA, אלה שמספקים שירותים אלה, צפויים להקשחה משמעותית בתנאי פעילותם. איגוד זה פרסם קוד התנהגות המחייב את חברי האיגוד ומבקש להמעיט ככל שניתן ברגולציה מטעם המדינה שתפגע לדעתו בהתפתחות שירותי הטלפונייה האינטרנטית. מקור: OUT-LAW.com