וריסיין תנהל את הדומיינים דוט-קום עד 2012

59 מיליון שמות מתחם רושמים בסיומת .com והם מניבים ל-VeriSign, האחראית על ניהול שמות המתחם הללו, הכנסה שנתית של 350 מיליון דולר (כשישה דולרים לשם). כעת החברה יכולה לנשום לרווחה: ההכנסה מובטחת למשך שש השנים הבאות לפחות - וזאת לאחר שמשרד המסחר האמריקאי אישר את החוזה בין VeriSign לבין ICANN שקבע כי החברה תוסיף לנהל את המירשם עד לשנת 2012. למימשל האמריקאי היתה זכות וטו על ההתקשרות. בין הסיבות שנתן המימשל להסכמתו - VeriSign צריכה לקבל את אישורו לשינויים בסעיפי התמחור שבהסכם וכן תצרך את אישורו להארכה נוספת של ההסכם. מבקרי ההסדר טענו לעומת זאת שעל המימשל לסרב להתקשרות מפני שהיא אינה מחייבת את וריסיין להשקיע בתשתיות לניהול מערך שמות המתחם. אגב, וריסיין מנהלת גם את מערך השמות של דוט-נט - וגם אותו עד ל-2012. מקור: SilliconValley.com