ארצות-הברית: ויסטה אינה מפרה את דיני ההגבלים

ויסטה, מערכת ההפעלה החדשה של מיקרוסופט, אינה מעלה חשש, לכאורה, להפרת דיני ההגבלים העסקיים והסכם הפשרה שהשיג משרד המשפטים האמריקאי עם MS בתביעת ההגבלים העסקיים. מסקנה זו היא חלק מדו"ח תקופתי שהגישו משרד המשפטים האמריקאי ותובעים פדראליים ומדינתיים, בהתייחס להסכם הפשרה שנחתם עם רדמונד ב-2002. בהתאם לדו"ח שהוגש לבית-המשפט, בדקה ועדה טכנית את מערכת ההפעלה החדשה, כמו גם את הדפדפן Internet Explorer 7, ולא מצאה חשש ראוי לציון. הדו"ח קובע, כי MS מאפשרת הורדת תוכנה שנועדה לסייע למתחרותיה להתאים את מוצריהן למערכת ההפעלה החדשה. מקור: CNET News.com.