עסקת נובל - מייקרוסופט: האם הרישיון הציבורי הכללי הופר?

סעיף 7 של ה-GPL קובע כך: "אם אינך יכול להפיץ [תוכנה - law.co.il] באופן שימלא בעת ובעונה אחת אחר התחייבויותיך על-פי רישיון זה וכל התחייבות רלבנטית אחרת, כי אז כתוצאה מכך אינך רשאי להפיץ את התוכנית כלל. לדוגמה, אם רישיון פטנט לא יתיר הפצה מחדש של התוכנית בלא תמלוגים על-ידי כל מי שמקבלים עותקים, במישרין או בעקיפין, באמצעותך, כי אז הצעד היחיד, שתוכל לנקוט כדי ליישב בינו לבין רישיון זה היא להימנע כליל מהפצת התוכנית". פרופ' אבן מוגלן, היועץ המשפטי של קרן התוכנה החופשית, FSF, טוען שעסקת נובל - מייקרוסופט מפרה תנאי זה ברישיון שכן על-פי העסקה נובל ומייקרוסופט אמורות לשלם זו לזו תמלוגים בגין שימוש בפטנטים. נובל, קשובה לקרקושי הבטן של קהילת הקוד הפתוח שלא אוהבת את העסקה עם היריב המיתולוגי, הגיבה בשתי דרכים - האחת, היא פתחה בפני מוגלן את המסמכים הסודיים של העסקה כדי לבדוק את תאימותה עם ה-GPL בגרסה 2 וגם בגרסה 3 המתהווה שלו. השנייה - היא פרסמה שאלות ותשובות באתר האינטרנט שלה ובהן היא טוענת שהעסקה אינה מפרה את ה-GPL כי אינה כוללת רישיונות לשימוש בפטנטים אלא התחייבות מצידה של MS שלא לתבוע משתמשים בסוסה-לינוקס (מערכת ההפעלה של נובל) על הפרת פטנטים. אין איסור על כך ב-GPL טוענת החברה.