נכשלה תביעת ההגבלים נגד הרישיון הציבורי הכללי

הנתבעות הן IBM, רד האט וחברות אחרות המפיצות לינוקס - והתובע, דניאל וואלאס, הוא מי שתבע גם את ה-FSF באותה טענה: בית המשפט הפדראלי לערעורים של המחוז השביעי דחה את התביעה אגב הכרזה של"GPL ולקוד הפתוח אין מה לחשוש מדיני ההגבלים העסקיים". התובע Wallace טען שהנתבעות קשרו קשר להכרית את התחרות בשוק מערכות ההפעלה על-ידי הפצת לינוקס תחת ה-GPL (טענה אבסורדית כשעלצמה מפני שלא החברות הללו הצמידו את הרישיון ללינוקס אלא לינוס טורוואלדס, מפתח הקרנל).

"התאוריה המשפטית של וואלאס היא פגומה מיסודה", קבע בית המשפט. וואלאס לא טען שתוכנה המופצת תחת ה-GPL תוביל לתמחור מונופוליסטי בעתיד (כלומר שהפחתת המחיר כיום לאפס מיועדת לאפשר השתלטות עתידית על השוק והעלאת מחיר אז; טקטיקה הידועה כ"תמחור טורפני"). בית המשפט ציין עוד את הדומיננטיות של מערכות הפעלה ותוכנות קנייניות על פני המקבילות פתוחות הקוד שלהם. במקום להיות הסדר כובל, קבע בית המשפט כי ה-GPL מטפח יצירתיות באפשרו הפצה חופשית ויצירת יצירות נגזרות חדשות. ובלשונו -

It does not help to characterize people who accept the GPL as “conspirators.” … the GPL does not restrain trade. It is a cooperative agreement that facilitates production of new derivative works, and agreements that yield new products that would not arise through unilateral action are lawful

לפסק הדין [PDF]