ארצות-הברית: הסדרת גישה לאינטרנט באמצעות קווי חשמל

רשות התקשורת הפדרלית (FCC) הודיעה על החלטתה להסדיר שירותי גישה לאינטרנט באמצעות קווי חשמל (Broadband over Power line או BPL). מדובר בשיטה המאפשרת לגשת לאינטרנט באמצעות רשת קווי החשמל, בדומה לגישה לרשתות טלפון וכבלים. הרשות הודיעה בהחלטתה כי היא רואה את שירותי הגישה החדשים כ"שירותי מידע" ולא כ"שירותי תקשורת", בדומה לגישה באמצעות מודם כבלים, או DSL. בכך מקדמת הרשות את מאמציה לפתוח את שוק הגישה למתחרים נוספים, לאפשר גישה לאינטרנט מאזורי ספר בהם לא פרוסים קווי טלפון, או כבלים, וליצור הסדרה זהה לשירותים דומים. בישראל נעשו בעבר מספר ניסויי היתכנות אולם משרד התקשורת טרם גיבש עמדה ומדיניות בעניין. מקור: InformationWeek.com