אוסטרליה: הרשעה ראשונה לפי החוק למניעת דואז

אולי יעניין אותך גם

הרשות האוסטרלית לתקשורת ולמדיה (ACMA) הודיעה כי היא מברכת על החלטתו של בית המשפט הפדראלי בעיר פרת, לפיה הורשעה חברת Clarity1 Ltd בעבירות על פי החוק האוסטרלי למניעת דואז (Spam Act 2003). בית המשפט חייב את החברה בתשלום קנס כספי בסך 4.5 מיליון דולר וכן חייב את מנהל החברה בתשלום קנס אישי בסך מיליון דולרים. מדובר בהרשעה הראשונה לפי החוק הנ"ל. החברה ומנהלה הורשעו לאחר משלוח הודעות דואז לכתובות ש'קצרו' ברשת האינטרנט. בהתאם לנתונים שהציגה ACMA במשפט, החברה שלחה למעלה מ-231 מיליון הודעות דואז ב-12 החודשים שחלפו ממועד כניסתו לתוקף של החוק. מקור: הודעת ACMA לעיתונות.