פשרה בתביעת הפרת הפטנט ב- JPEG - שמונה מיליון דולר

חב' Forgnet, בעלת הזכויות בפטנט על הפורמט הגרפי Jpeg, הגיעה לפשרה צנועה בת שמונה מיליון דולר בתביעתה נגד יצרני מחשבים ותוכנות ובהן  IBM ,Dell, זירוקס, קודאק ו- Apple. התובעת Forgnet הפיקה תמלוגים בסכום של 110 מיליון דולר מרשיונות שנתנה לכ- 60 יצרני מצלמות דיגיטליות, אבל חברות המחשבים סרבו להתרגש מדרישותיה ולרכוש רישיון. התביעה, אעפס, לא התנהלה כמצופה, בין השאר מפני שמשרד הפטנטים האמריקאי החליט לבדוק מחדש את תקפות הפטנט. נראה שגם ההוצאות המשפטיות המאמירות תרמו להחלטתה לסיים את התביעה בסכום נמוך בהרבה מכפי שדרשה מלכתחילה. מקור: CNET News.com.