בריטניה: ועידת הימורים מקוונים

כאילו כדיי להכעיס את ארצות-הברית, השבוע התכנסה בבריטניה ועידה בינלאומית ראשונה מסוגה כדי לדון בהשלכות הגלובליות של הימורים מקוונים. בין הנוכחים היתה שרת התרבות של בריטניה, הגברת טסה ג'ואל, שניסתה לקדם יוזמה בינלאומית לרגולציה משופרת של תעשיית ההימורים, וכן נציגים רשמיים מלמעלה מ-30 מדינות שנטלו חלק בדיונים. כל זאת רק שבועות מספר לאחר שבארצות-הברית התקבל חוק, שאפקטיביות חסם הימורים מקוונים. בלטו בהעדרם גורמים רשמיים מארצות-הברית, אשר דחו את ההזמנות שקיבלו. שבניגוד לגישה האמריקאית הנוכחית, ייתכן שבבריטניה להתקבל בשנה הקרובה חקיקה לקידום הימורים מקוונים. מקור: SiliconValley.com