משרד התקשורת מחדש השימוע בנושא טלפונייה באינטרנט

מה החיפזון חבר'ה? שנתיים, שני שרים ושני מנכ"לים אחרי שמשרד-התקשורת פירסם את עיקרי מדיניותו בנושא Voice Over boradband (טלפוניית אינטרנט), הוא שב עתה לנושא. על הפרק - שימוע חדש. המטרה - "להשלים את תהליך גיבוש המדיניות ביחס לתחום זה". לכאורה, השימוע המחודש מתמקד במבנה תעריף קישור גומלין שישולם לבעל רישיון VOB עבור השלמת שיחה ברשת VOB שמקורה ברשת אחרת (לדוגמה: כשמנוי בזק מחייג למנוי של טלפוניית אינטרנט). בהקשר זה שוקל המשרד מספר חלופות. אבל בקטן, בסוף הודעת דובר המשרד, מצטנע הטקסט הבא: "נוסף על ההתייחסות לעניין תעריף קישור הגומלין, לנוכח חלוף הזמן, מאפשר המשרד במסגרת השימוע למפעילי התקשורת הרלוונטיים להביא בפניו בכתב השלמות לעמדות שהוגשו בעניין זה בעבר, ככל הנדרש, לרבות בהתייחס לסוגיית מתן שירותי VOB בידי חברות בקבוצת בזק". האם הכל נפתח מהתחלה? במסמך השימוע עצמו מודגש שהכוונה "להשלמת עמדות בלבד, וזאת ככל שחלו במהלך הזמן נסיבות אשר מהן עולה צורך להשלים או לשנות את עמדות מפעילי התקשורת כפי שהובאו בעבר בפני המשרד". we shall wait and see....