עתונאי לא זכאי לפיצוי על פירסום באינטרנט ברשות המו"ל

אולי יעניין אותך גם

בית משפט השלום בתל-אביב קבע שאין לעתונאי זכות יוצרים במאמריו המזכה אותו בקבלת פיצוי כאשר המאמרים הועתקו ברשות המו"ל לאתר אינטרנט. ההחלטה ניתנה בתביעת העתונאי רון קופמן נגד וואלה. בין השנים 2000 - 2005 פורסמו באתר וואלה מאמרים שכתב קופמן במסגרת עבודתו ב"הארץ" [הערת law.co.il - וואלה פרסם את המאמרים ברשות. במסגרת ההסכם למיזוג iol עם וואלה! הוקנתה לוואלה! זכות שימוש בתכני עיתון "הארץ"].

קופמן תבע את וואלה בטענה להפרת זכויות יוצרים. הוא סמך את טענתו על סעיף בחוק זכות יוצרים הקובע כי אמנם המעביד הוא בעל זכויות היוצרים ביצירות של עובדו, אולם לעתונאי שמורה הזכות למנוע את פרסום יצירותיו שלא כחלק מעיתון. משכך, לגישת קופמן, הוא-הוא בעל הזכות הקניינית ביצירותיו. לא כן סבר "הארץ". פרקליטו טענו שלכל היותר מסורה לעתונאי זכות וטו שאינה קניינית, אבל זכות היוצרים נותרת של המעביד.

בית המשפט הסכים עם גישה זו. השופטת דליה מארק-הורנצ'יק קבעה שזכות העתונאי היא זכות שלילית במהותה. הוא רשאי למנוע את הפרסום שלא כחלק מן העתון - אך זכות היוצרים היא של המו"ל. "במציאות חיינו במאה ה-21 במסגרתה תכנים עתונאים מתפרסמים, במסגרת שיתוף פעולה עסקי, בעיתונות הכתובה והדיגיטאלית, אין הפרה של זכות יוצרים". השופטת קבעה עוד שהאינטרס הציבורי בחופש המידע ובשימוש החופשי בו גורם לכך שאין לעתונאי זכות תביעה גם בעילה של התעשרות שלא כדין.

אגב, המוזר הוא שההחלטה הזו ניתנה במסגרת בקשה שעניינה מתן תשובה לשאלונים וגילוי מסמכים... [א 18380/06 בש"א 17203/06 קופמן נ' וואלה תקשורת בע"מ].