ארצות-הברית: שינוי בחוק בנושא דילול סימני מסחר

אולי יעניין אותך גם

בימים אלה צפוי הנשיא בוש לחתום על הצעת חוק לתיקון חוק סימני המסחר האמריקאי (Lanham Act), בעניין דילול סימני מסחר. עילת הדילול נועדה להגן על סימני מסחר מוכרים היטב מפני שימוש שיכול לפגוע במוניטין שנצבר בהם. בין היתר, ההצעה - Trademark Dillution Revision Act, מבקשת להפוך החלטה של בית המשפט העליון האמריקאי משנת 2003 שקבעה כי כדי להצליח בתביעת דילול צריך להוכיח דילול בפועל. ה"ספונסר" של הצעת החוק - סנטור ליהי ציין שלא לכך התכוון הקונגרס, אלא דווקא להיפך - למנוע את הדילול עוד לפני שהתרחש. בהתאם, הצעת החוק קובעת במפורש שדי בהוכחת אפשרות לדילול, מבלי להתחשב בשאלה אם בפועל נגרם נזק. שינוי מעניין נוסף הוא שהחוק מבטל עמדה של מספר בתי משפט לערעורים, שקבעו כי די בכך שהסימן יהיה מוכר בחוג מסוים של הציבור ("niche market fame"). לפי ההצעה, סימן הוא מפורסם רק אם הוא מוכר היטב בקרב כלל ציבור הצרכנים.