נפסק - שיטות לעשיית עסקים אינן כשירות לפטנט בישראל

רשם הפטנטים, ד"ר מאיר נועם, קבע כי שיטות לעשיית עסקים אינן כשירות לרישום פטנט בישראל. בהחלטה שנתן הרשם לאחרונה הוא קובע עוד כי שיטות אינטרנטיות לעשיית עסקים המבוססות על תוכנה בלבד אינן כשירות לפטנט. "ברור שלנוכח החלטת הרשם נשלל התוקף מעשרות (אם לא מאות) פטנטים שנתנו במהלך השנים האחרונות על ווריאציות שונות של שיטות עסקיות", מסביר עורך-הדין ועורך-הפטנטים אהוד האוזמן, שותף בכיר במשרד עורכי הפטנטים ריינהולד כהן ושות'. "לנוכח קביעת הרשם, המצב המשפטי בישראל ככל שהעניין נוגע לכשירותן לפטנט של שיטות עסקיות, דומה כעת לזה שבאירופה ושונה מזה שבארה"ב הנוקטת גישה ליברלית יותר ומאפשרת בתנאים מסוימים מתן הגנת פטנט על שיטות עסקיות כשלעצמן".

החלטת הרשם ניתנה בענין בקשת פטנט 1317733 והמבקש אלי תמיר. במסגרת זו דחה ד"ר נועם בקשה לרישום פטנט שעניינה "שיטה לקידום מכירות של מוצרים ו\או שירותים" הכוללת הנפקת קופונים, מכירתם והענקת החזר ללקוחות (כאחוז ממחיר הקנייה) המקוזז מערך הקופון עד לניצולו המלא. הרעיון לא שולב במערכת פיסית כלשהי, כדוגמת מחשב. הרשם קבע שהשיטה האמורה (בין אם מוגדרת כשיטה ובין כמערכת) היא במהותה שיטה עסקית וככזו אינה כשירה לרישום פטנט - וזאת מן הטעם שהיא איננה "בתחום טכנולוגי" כנדרש בהוראות סעיף 3 לחוק הפטנטים.

הרשם גם נדרש למה שהוא כינה אמצאה היברידית (בין כלאיים - hybrid ) אשר חלקה מצוי במרחב האמצאות הכשירות פטנט וחלקה האחר במרחב האמצאות שאינן כשירות פטנט. בין היתר התייחס לאמצאות (הברדיות) בתחום השיטות העסקיות המבוססות מערכת מחשב, אשר בהן השיטה העסקית כשלעצמה אינה כשירה לפטנט אך מערכת המחשב בכללותה המשמשת לביצוע השיטה העסקית ראויה להגנת פטנט. לעניין זה קבע הרשם כי כאשר לב האמצאה הוא במערכת הפיזית ולא בשיטה העסקית, האמצאה כשירת פטנט (למשל מערכת פיסית חדשה להנפקת קופוני קנייה) בעוד שאם לב האמצאה הוא בשיטה העסקית - האמצאה אינה כשירת פטנט (למשל מכשיר פיזי ידוע המשמש כנשא להכניס בצורה מלאכותית שיטה עסקית, חדשה ככל שתהיה, למרחב כשירות הפטנט).

עורך-הדין ועורך-הפטנטים אהוד האוזמן, מקווה עוד כי "לאחר תקופת "בין ערביים" ארוכה אשר במהלכה ננקטה מדיניות לא אחידה במשרד הפטנטים ואשר לפיה הסיכוי לקבלת פטנט על שיטה עסקית או שיטה עסקית משולבת במערכת מחשב "טכנולוגית" היה תלוי במידה רבה בזהות הבוחן שבדק את הבקשה, יש לקוות שההחלטה תוביל לאחידות בהכרעות הבוחנים".