ארצות-הברית: יוזמה לחייב ספקי גישה לשמור מידע

אולי יעניין אותך גם

 שר המשפטים האמריקאי - אלברטו גונזלס, הודיע על כוונתו לקדם חוק שיחייב ספקי גישה לאינטרנט לשמור את המידע הנאסף לגבי לקוחותיהם לתקופה של שנתיים. מספר ניסיונות נעשו בשנים האחרונות לחקיקת חוק דומה, אך עד עתה ללא הצלחה. יתכן שגונזלס שאב עידוד מהדירקטיבה האירופית באותו עניין שנחקקה בחודש מרץ השנה. ספקי גישה בדרך כלל שומרים נתונים על לקוחותיהם, אולם הדבר נעשה לצורך פעילותם השוטפת (כמו לצורכי חיוב, בדיקת תלונות וכיו"ב). החוק מבקש לחייב את הספקים לשמור את המידע על מנת שיהיה זמין לרשויות האכיפה. מסירת המידע בפועל לרשויות מוסדר בחוקים אחרים וכפוף על פי רוב לצווי בית משפט. חוק מקביל איננו קיים בישראל. לאחרונה פורסמה בישראל הצעת חוק המבקשת  לחייב ספקים למסור למשטרה נתוני תקשורת, אולם ההצעה איננה כוללת דרישה מהספקים לשמור מידע. מקור: siliconvalley.com