ארצות-הברית רוצה להמשיך הפיקוח על מייקרוסופט

המימשל האמריקאי מבקש להאריך את תקופתו של חלק מהסכם הפשרה עם MS במשפט ההגבלים - אותו חלק המתייחס לפתיחת הפרוטוקולים והתיעוד של חלונות בפני מתכנתים/חב' תוכנה אחרים. ההארכה מבוקשת עד ל- 2009 אבל המימשל יהיה זכאי לבקש להמשיכה עד 2012. MS מסכימה לבקשה. סיבת הבקשה היא במה שמכונה בלשון נקיה 'התקדמות איטית' (slow progress במקור) של מייקרוסופט ביישום ההוראות הרלבנטיות בפשרה. שאר סעיפי הפשרה יפקעו בנובמבר הבא. מקור: BetaNews.