אירופה: פורסמו מחקרים על המסגרת הרגולטורית לתקשורת

בשנת 2002 פרסם האיחוד האירופי סדרה של דירקטיבות (חוקים מנחים) המהווה מסגרת להסדרת שוק הטלקום באירופה. המסגרת החדשה חוללה מהפיכה של ממש ברגולציה של שוק התקשורת האירופאי, תוך מתן דגש על עידוד התחרות והסדרה המבוססת על דיני הגבלים עסקיים. בתקופה זו עורך האיחוד האירופי תהליך של בחינת התוצאות של החלת המסגרת החדשה. במסגרת זו פירסם האיחוד שלושה מחקרים חדשים העוסקים בנושאי מפתח בשוק התקשורת כגון צמיחת שוק התקשורת האלקטרונית והיקף ההשקעה בו ומצב התחרות בשווקים השונים. הדיון הציבורי במסגרת צפוי להסתיים בחודש אוקטובר הקרוב. מקור: Europa.eu