אוסטרליה: המשטרה הוכרחה לבנות מתקן מאובטח למידע

אולי יעניין אותך גם

הממונה על הגנת הפרטיות באוסטרליה הורה למפכ"ל האוסטרלי לבנות מתקן חדש לאחסון מידע שיעניק אבטחה טובה יותר למידע שנאגר במסגרת התוכנית לסיוע לרשויות האכיפה באוסטרליה. צעד זה נבע מגילוי מידע בלתי ללא רשות ממאגר זה, שאירע לפני כשנה ושחשף פרטים אישיים של מאות אנשים. ההוראה ("notice to comply" - כך באוסטרלית) כללה גם דרישה שהמאגר החדש יהיה נתון לבקורת חיצונית על ידי מומחים פרטיים מטעמו של הממונה על הפרטיות, אחת לכל 12 חודשים. סמכות להוציא הוראות מסוג זה, כך מסתבר, היא כלי יעיל לאכיפת צנעת הפרט בקשר למאגרי מידע של המדינה... נקודה טובה למחשבה להוגי וראשי הרשות המתהווה לטכנולוגיות מידע ולהגנת הפרטיות. מקור: AustralianIT