שמות מתחם: לא כל הצהוב = זהב

אולי יעניין אותך גם

בורר מטעם הארגון העולמי לקנין רוחני (WIPO) דחה את בקשתה של חברה אוסטרלית, בעלת הזכויות למותג 'דפי זהב' באוסטרליה, להעביר לרשותה את שמות המתחם yellowbook.com.au ו-yellowbook.net.au. למבקשת סימני מסחר רשומים עבור הסימן "Yellow Pages". המבקשת, כמו גם המשיבה, עוסקים במתן שירותים בקשר לחיפוש פרטי עסקים באוסטרליה. הבורר קבע כי שמות המתחם נשוא הסכסוך אינם זהים, מן הסתם, לסימני המסחר של המבקשת, אך קבע גם כי שמות המתחם גם אינם דומים עד כדי הטעיה לסימני המסחר הללו. בהתאם לכללי הבוררות, נבדקת אפשרות ההטעיה רק בהשוואה בין סימן המסחר לשם המתחם שבמחלוקת וזאת בהתעלם משיקולים אחרים המשמשים בדרך כלל בבדיקת הפרתו של סימן מסחר ובתיקים שעניינם בתחרות בלתי-הוגנת. מעבר למילה הגנרית 'yellow', המשותפת לסימן ולשם המתחם, שמות-המתחם אינם כוללים באופן מלא אף אחד מסימני המסחר של המבקשת.