אירופה: דויטשה טלקום חויבה לפתוח קווי אינטרנט למתחרים

הנציבות האירופאית אישרה את החלטת הרשויות בגרמניה לחייב את דויטשה טלקום לאפשר לחברות מתחרות להשתמש ברשתות האינטרנט המהירות שלה לשם הצעת שירותים (בגרמנית נקראת הרשות הרלבנטית BNetzA ובאנגלית: Federal Network Agency for Electricity, Gas, Telecommunications, Post and Railway). המתחרים יוכלו לספק על גבי תשתיות האינטרנט של דויטשה טלקום שירותי VOIP, טלוויזית IP וכו'. הרשויות בגרמניה יפקחו גם על המחירים שדויטשה טלקום תגבה מן החברות המשתמשות בתשתיותיה. דויטשה טלקום סרבה להתיר שימוש ברשתות לחברות אחרות. כתוצאה מכך הן חויבו להקים תשתיות עצמאיות. הנציבות האירופית מצאה שהדבר ייקר את שירותי האינטרנט בגרמניה, ביקרה את האיטיות שבה פותחת גרמניה את שוקהפס הרחב לתחרות וקראה ל-BNetzA לאכפוף את דרישותיה על דויטשה טלקום. ועכשיו, חלום מתוק, מה היתה הנציבות האירופאית אומרת על משרד התקשורת הישראלי שכבר כשנתיים אינו מגבש מדיניות פס-רחב שתחייב את בזק והכבלים להתיר שימוש ברשתותיהם לטלפוניה אינטרנטית? מקור: CBS News.